Soutěž_Vertikální lázně

Vertikální lázně jsou situovány do blízkosti Kolosea,významné lokality města Říma. Tvoří zde novou dominantu města. Jejich tvar je inspirován jedním ze symbolů klasické římské architektury – antickým kanelurovaným sloupem, jenž se skládá z patky, dříku a hlavice.

Základna budovy lázní vystupuje jakoby z vodního živlu. Sbíhají se k ní tři přístupové rampy, přičemž zejména nejdelší z nich může sloužit pohodlnému přístupu imobilních návštěvníků.
Vstup zaměstnanců do budovy je zamýšlen z úrovně parkoviště. Uvnitř „patky“ budovy se nachází recepční hala, bazény a šatny se skříňkami. Každé z pater „dříku“ obsahuje shodné lázeňské zázemí: sauny, malé ochlazovací bazény, masáže, vířivé vany, ale i prostory k odpočinku a občerstvení. Všechna podlaží jsou přitom navržena s důrazem na co nejvyšší míru otevřenosti jejich prostoru. Jednotlivá oddělení každého podlaží, která se vzájemně liší způsobem svého využití, mají svou specifickou barvu stropu a podlahy.

Úplný vrchol budovy – „hlavici“ – zaujímá zahrada se skybarem.