soutěž_Velvyslanectví České republiky v USA

Navrhujeme tvar jedné ( jednoznačné ) budovy diplomatického účelu v kontextu rozsáhlého parku a velké metropole.

Třípodlažní ucelená budova velvyslanectví je, dle našeho názoru, pro dané místo tou optimální formou. Použití výrazného trojúhelníkového zastřešení vytváří rozsáhlé kryté plochy v místech vstupů a reprezentačních prostor a zároveň dodává stavbě silný sjednocující prvek okazující určitým způsobem ke klasické budově. Tvar sleduje částečně i linie okolních stromů a lesa.

Specifickým způsobem je řešeno konzulární oddělení, pro které je vytvořeno vnitřní, plně oddělené atrium, přístupné koridorem přímo z ulice. Návštěvník tak není odkázán na „boční vstup“ ale může spočinout v jakémsi vnitřním patiu doplněném vegetací a sezením, aniž by měl přímý kontakt s velvyslanectvím.

Plocha střechy je ( může být ) pokryta fotovoltaickými panely pro přímou výrobu el.energie i solárními trubicovými panely pro ohřev teplé užitkové vody.

Režné cihelné zdivo soustavy rovnoběžných nepravidelných základních stěn člení a organizuje vnejší i vnitřní dispozici stavby. Tyto silné stěny jsou zároveň využity jako aktivní akumulační stěny snižující fluktuaci vnitřní teploty (předpokládané použití teplovzdušného vytápění s rekuperací.)

Stavbou prostupuje vnitřní kónické atrium umožňující lepší prosvětlení dispozic a přinášející do interieru reprezentačních prostor zajímavý přírodní prvek, který může být i otevřen jako jejich součást.