novostavba bytového domu

Pozemek Je charakteristický především výrazným sklonem k jihu s terénními zlomy a stávající neorenesanční stavbou.

Urbanistickou situaci okolních staveb lze charakterizovat jako rozbitou. Úkolem je najít stavbě vhodnou identitu do tohoto prostředí. Návrh se snaží přijmout jak charakter klasického činžovního domu, tak drobnější měřítko původní neorenesanční stavby, jejíž hmotu částečně svým objemem kopíruje. Využití původní půdorysné stopy zachovává jistou nepravidelnost v uliční čáře, kterou lze považovat za charakteristickou ( zvykovou ) pro toto místo.

Také výrazné „odskočení“ - část dvoupodlažní a část sedmipodlažní vytváří zřetelně odlišnou hmotu od sousedních sedmipodlažních panelových domů a je tak potlačen efekt scelení hmot.

Chceme dosáhnout klidného působení stavby, bez výrazně členěných fasád a kombinací různých materiálů. Základním a zásadním prvkem domu i fasád jsou jednotná, většinou lodžiová okna. Vestavěné skříně situované vedle lodžiových oken zesilují dále tepelně technické vlastnosti fasády a akustický útlum hluku z exterieru, který zde není zanedbatelný

Pro celkovou koncepci je důležité a zásadní rozhodnutí o zachování a začlenění Platanu. Dle konzultace se zpracovatelem znaleckého posudku hodnocení zeleně je zachování platanu reálné a bylo by i pro danou lokalitu vhodné, neboť strom patří k vitálním druhům s kožovitými listy zvyšujícími výparem vlhkost prostředí a snižujícími zároveň teplotu ve svém okolí.