Soutěžní návrh_úprava parteru

Daný prostor náměstí je již značně definován organizací dopravy, prvky podzemních garáží a výraznou architekturou i sochařskou výzdobou okolních staveb.

Návrh se snaží o střízlivé sladění neuspokojivého stavu a zároveň o řešení, které bude snadno čitelné.

Projekt je inspirován rytmem zvlnění vodní hladiny po dopadu kapky vody. Na nasávací objekt vzduchotechniky je osazena mělká kamenná kašna s možností sezení na jejím okraji. Rytmus vodní hladiny přechází do okolní zatravněné plochy, která se znenáhlu mírně zvedá a poté klesá ve třech zmenšujících se vlnách k okraji chodníku. ( Šikmé plochy vybízejí k posezení ).

Na nábřeží se diagonální směry protínají v místě stávající instalace sochy J. Mánesa a symetricky instalované sochy A. Dvořáka. Okraje zatravněných ploch jsou tvarovány organickou křivkou, navazující formálně na linie navržené na náměstí.