Pozemek se nachází na okraji obytné čtvrti tvořené bodovými osmipodlažními domy a na hraně jihozápadního svahu, který ubíhá příkře k pravému břehu Vltavy. Tato část byla již v baroku zastavěna usedlostmi, v našem případě zemědělskou usedlostí Farka.

Původní dům je polorozbořený, dlouhodobě neudržovaný.

Studie rekonstrukce a dostavby zapojuje jak původní architektonickou hodnotu, tak současné tvarosloví a funkční pojetí moderní obytné vily.

Křídlo stávajícího domu orientovaného východo-západním směrem ponecháváme v plné velikosti a proporci. Dostavba navazuje v místě stávajícího severo-jižního křídla, které je navrženo k demolici.

Vstupní obytné nadzemní podlaží s plochou střechou ponechává tak usedlosti kompoziční dominantu. Druhé podlaží dostavby je pak částečně podzemní, využívající silný sklon terénu. Stavba je tak zaříznuta do svahu, viditelné opěrné stěny jsou kamenné.