Pozemek je součástí širšího konsolidovaného území zastavěného převážně rodinnými domy a vilami, staršího data i současnými. Svah je velmi strmý. Návrh vychází z lokální stabilizované struktury, ctí uliční čáru a půdorysně navazuje na hmotu původního objektu. Celkový objem je rozdělen dle klesajícího terénu do 2. Ustupujících nadzemních a jednoho částečně podzemního podlaží, kde každé patro má svojí vlastní funkci. Tvar je zvolen výrazně kubický - jednotlivé místnosti svírají mezi sebou prostory s malými intimnějšími terasami. Tvarosloví je otištěno i v interieru, kde vzniká členitý strop s různými výškovými úrovněmi. Tento princip se propisuje celým domem