Soutěž_Velvyslanectví České republiky

Tvar domu je zvolen jednoduchý, umožňující v určitém hierarchickém řádu uspořádat vnitřní dispozice. Civilní architektonický výraz odpovídá nejlépe zařazení naší republiky v rámci světového společenství a odkazuje částečně i ke kulturní historii země.

Dům je osazen na pozemek s maximální pečlivostí tak, aby jeho hmota ponechala přiměřenou proporci mezi domem a zahradou. Snahou návrhu bylo vytvořit jednoduchý a přehledný dům, jehož solidnost by též spočívala ve vysoké kvalitě použitých materiálů a v důrazu na dokonalé a promyšlené zpracování detailu.

Dispozice je řazena do zřetelně vymezených traktů, minimalizujících nároky na vnitřní komunikace.

Povrch fasád kombinuje výrazné hladké plochy plných a prosklených částí a ponechává konstrukční systém jako nedílnou součást vnějšího výrazu budovy.