soutěžní návrh domova seniorů

V lokalitě se nacházejí torza historické zástavby, jejíž původní zastavovací schéma a parcelace bylo postupně přemazáno novodobou panelovou výstavbou, rozvolněnou a nekompaktní. Zároveň do této situace velice radikálně vstupuje návrh připravovaného bytového domu, který svým segmentovým tvarem vnáší cizorodý prvek křivky, ponechanou štítovou stěnou předjímá nutnost přímé návaznosti staveb dalších a zakládá jakýsi zárodek budoucího bloku s vnitřním dvorem.

klenutý tvar stavby vytváří průčelí při přístupu / hlavním příjezdu ulicí Hálkovou ze severu. Uzavírá a otevírá pozemek ve prospěch veřejného prostranství – parku / náměstí a vytváří vůči hypotetické budoucí zástavbě v severním předpolí neutrální vztah. Na jižní straně naopak vzniká poloveřejný až polosoukromý ozeleněný prostor pro obyvatele domu. Parter domu je částečně uvolněn, dům je vyzvednut nad terén, veřejný prostor se prolíná s poloveřejným a soukromým - svět seniorů je vymezen nenásilně, nedochází k vyčlenění.

Návrh se snaží o nahrazení obvyklého schématu hotelového typu pokoje řešením uživatelsky přívětivějším a pro život příjemnějším. Kuchyně a prostor pro stolování jsou umístěny k oknu, k dennímu světlu a do kontaktu s okolním světem. Postel / pohovka je naopak hlouběji v místnosti – v klidnější zóně a v přímé vazbě na koupelnu.