Zásadní pro umístění stavby je existence vzrostlých a hodnotných dubů, které projekt nejen zohledňuje, ale snaží se dům vplést mezi ně. Role vzrostlé vegetace, která se jeví jako jedna z nejvyšších hodnot pozemku je ve vztahu k architektuře navrhovaného domu nezastupitelná a již od samého počátku se s ní počítá jako s důležitým partnerem. Vzhledem k převýšení terénu v místě stavby byla navržena koncepce rozložení hmoty domu po půlpatrech. Jako hlavní terasa je v tomto případě využita střecha garáže a předstupující konzola, kryjící vstup do domu. Přízemí je tvarově jednoduché a pocitově těžké, na ně pak navazuje „pavilon“ o půl patra posunutého vnitřního bazénu. Vše graduje v lehkém, významně proskleném obytném patře, opatřeným lehkým lamelovým roštem, slunolamem. Tyto lamely se dají též otevírat jako atypické okenice.