Soutěž_rodinný dům

Návrh oceněn 2.zvýšenou cenou ( 1. cena neudělena )

Způsob zástavby v údolích okolo hradu Karlštejna se vyznačuje umístěním povětšinou tradičních domů podél úzce vymezeného prostoru u komunikace. Nacházíme zde však i zástavbu výše na svahu ale vždy jako navazující na domy u silnice.

Pozemek pro výstabu rodinného domu je rovněž takovým pozemkem.Ze záměru investora je zcela zřejmá snaha o využití právě vyšších partií pozemku – využití stávajících terénních zlomů, využití možnosti lepšího oslunění i využití možnosti lepších výhledů.

Nabízíme koncepci DOMU-VINICE, tedy stavbu s neurčitou hranicí- stavbu, která bude tvořena systémem opěrných zdí, vymezujích obytné místnosti domu a volně přecházejícíh do opěrných zdí nově budované dekorativní vinice.

Dům tak může „šplhat“ po terénu a dosáhnout dobrého kontaktu s celým pozemkem. Mocně zatravněné střechy rovněž přecházejí plynule do okolního terénu, což dále znejasňuje hranici mezi domem a tradičními kamennými terasami, které se v okolí rovněž vyskytují.