Architektura objektu se snaží vytvářet harmonické s okolním lesem. Koncepce domu má “rozvolněnou” dispozicí, členěnou do menších bloků funkčních hmot. Ty mezi sebou svírají různé úhly a generují tak průhledy malými patii do okolí. Tato patia zároveň přivádějí do vnitřních komunikačních prostor denní světlo.

Zásadní pro celkový vizuální projev domu je nalámaný tvar dvou betonových střech, které se překrývají a tvoříc celkovou kompozici. Střecha má po obvodě domu masivní přesahy, aby tak kryla přilehlé terasy před nepřízní počasí a v jihozápadních partiích jim vytvářela též příjemný stín.

Samotný tvar střechy čerpá inspiraci z morfologie okolního terénu a procesu posuvů litosférických desek. Terén obklopující pozemek je členitý, stejně tak i tvar domu, který s okolním prostředím vizuálně srůstá.