zastavovací studie administrativního areálu

Studie byla zpracována za účelem ověření využitelnosti areálu. Je navržena ve čtyřech variantách a ve dvou průměrných výškových hladinách celkové zástavby. Hlavním funkčním využitím je administrativa. Studie slouží zároveň jako podklad pro úvodní konzultace s orgány státní správy.

Pozemek se nachází v blízkosti centra a obytné zóny ( intravilán ) Základním urbanistickým prvkem, spojujícím koncept variant je využití stávajících os hlavních komunikací v areálu – hlavní vjezdové a navazující příčné komunikace.

Kromě možného využití technické infrastruktury těchto komunikací je významným momentem zachování současné vzrostlé zeleně – alejí stromů - které jsou nespornou hodnotou pozemku.

Výrazným prvkem by mělo být maximální začlenění staveb do zeleně s využitím stávajících stromořadí, jejich doplněním a vytvořením centrálního parku.

Celkový koncept staveb je založen na zřetelné, snadno identifikovatelné linii staveb, orientované k hlavní komunikaci. Předpokládá především vznik uceleného komplexu staveb, které budou převážně sloužit administrativě, doplněné kombinací obchodních a servisních služeb pro nájemce.