Bylo třeba zohlednit výrazný sklon pozemku směrem k jihu, hodnotný výhled do krajiny i horní část parcely se vzrostlou zelení. Kvůli svažitosti terénu bylo vhodné dům umístit do spodní části parcely, neboť je tak nejsnáze přístupný od příjezdové komunikace. Veliké okno v jižní fasádě interiéru poskytuje velkorysý výhled do údolí. Pro pohled z oken na opačné straně domu se naopak rozprostírá zahrada, která bude za jasných dnů zalitá sluncem Návrh ponechává dům spíše v tradičním a jasném pojetí: jeho kompaktní hmota je zastřešena „půltovou“ střechou, kombinovanou se střechou plochou, zelenou.