soutěž_Informační a orientační systém

východiska :

• odolnost vůči povětrnosti

• statická odolnost proti působení větru

• snadná manipulace a údržba

• ( sklon terénu )

Koncepce řešení informačního a orientačního systému je založena především na výše zmíněných východiscích.

Za významný limit, který silně ovlivňuje a určuje vzhled informačního systému, považujeme statickou odolnost proti působení větru. ( je zřejmé, že jak z hlediska historických konstrukcí, tak i z praktických důvodů není vhodné uvažovat o mechanickém kotvení prvků ) Ve spolupráci se statikem byla stanovena nutná zátěž zajišťující stabilitu přiměřeně velké informační plochy při maximálním větru dle mapy větrových oblastí.(ČSN 730035)

Váha je v každém případě vyšší, než aby ji bylo možné pevně spojit v jeden celek s vlastní informační částí. Z tohoto poznatku vychází návrh oddělení obou částí a jejich odlišení v materiálu. Informační část je oddělitelná, aniž by bylo nutné manipulovat se závažím. Rovněž vnitřní panel s informací je oddělitelný tak, aby nebylo nutné provádět úpravy informací na místě

Jako vyšší stupeň řešení je navrženo rozdělení hmoty závaží, což umožňuje sdružovat prvky do dvojic proti sobě a zároveň usnadňuje manipulaci Závaží je doplněno rektifikačními šrouby aby bylo možné vyrovnávat spády nádvoří a ostatních ploch, kde bude systém používán.

Jednotlivé prvky jsou vždy navrženy i jako varianta pro interier, kde není třeba počítat s větrem. Tomu odpovídá subtilnost podnože, která zajišťuje pouze vlastní stabilitu stojanu.