novostavba bytového domu

Prvním předpokladem stavby je uvolnění parteru posunutím nové opěrné zdi o cca 5 m do hloubi pozemku. Výsledná hmota se lépe přizpůsobuje stávající rozvolněné uliční čáře, založené v tomto místě především sousední budovou školy.

Na tuto novou kamennou opěrnou zeď, jejíž objem je částečně využit pro dvě a půl podlaží podzemních garáží, je nasazena dvoupodlažní hmota administrativních prostor - dům do ulice, která společně se zdí představuje objem pětipodlažní stavby, obvyklé v Radlické ulici.

Tato hmota je zároveň akustickou clonou hluku, který i po přestavbě Radlické ulice bude představovat nemalou zátěž. Funkce clony je podpořena výsadbou malého dvojitého stromořadí na střeše s mocností zeminy cca 1 m. Stromy zjemňují siluetu domu.

Hlavní pětipodlažní objekt je navržen více ve střední části pozemku, spojený vnitřním nádvořím s domem do ulice. Nádvoří počítá rovněž s osazením stromu s velkou korunou a pásů zeleně podél zdí lemujích nádvoří. Z těchto pásů vyrůstají popínavé i vysokorostoucí rostliny, které by měly pokrýt většinu zdi. Uvažuje se s doplněním fontány, která by zejména svým zvukem zpříjemnila atmosféru nádvoří.

Hlavní objekt kopíruje sklon terénu. Spojení horního ( hlavního ) a dolního domu lemují stěny, které uzavírají vnitřní nádvoří z bočních stran a zároveň obě hmoty scelují do jednoho objemu, což se projevuje především v bočních pohledech.