Urbanismus místa je nesourodý, je velmi obtížné najít způsob, jakým definovat novostavbu ve vztahu k tomuto okolí. Prostor je otevřený, bez dobrého řešení veřejného prostranství. To jsou známá fakta, která není třeba znovu definovat. Rozhodli jsme se pro návrh stavby, která dále nerozšiřuje počet solitérních domů, u kterých, vzhledem k jejich velikosti, nelze dobře vyřešit předprostory ale pro stavbu na typologickém pomezí městského BLOKU. Stavby, která dostupuje katastrální hranice pozemku ale která vytváří i polootevřený vnitroblok ( nádvoří ) zvýšený oproti okolnímu terénu o podlaží. Domníváme se, že takto velká zastavěnost pozemku ve vlastnictví stavebníka je obhajitelná vzhledem k velmi rozvolněnému charakteru území a není tedy nezbytné posuzovat koeficient zastavěné plochy pouze z vlastnictví. Rozdělení objemu do dvou hmot je výsledkem poměrně podrobného rozboru většího počtu možností rozdělit kompozici do menších částí, jak je i vidět na schématech v této dokumentaci. Výsledek se třemi vertikálami je pro navrženou velikost stavby velmi racionální. Zároveň jsou obě hmoty zjemněny zešikmením, které mimo jiné otvírá další prostor ke kvalitnímu prosvětlení bytových jednotek, ale také pracuje s okolní zástavbou ve smyslu určité gradace urbanistického celku sídliště. Z vnitrobloku jsou i hlavní vstupy. Je to předprostor vytvářející nejenom psychologický pocit většího bezpečí a klidu ale i svorník obou hmot. Nádvoří využívá sklonu daného posunutím garáží o půl patra k vytvoření velkého schodiště s možností divadelního sezení, mělké vodní plochy a k výsadbě stromu. Předpokládáme, že by zde mohly být umístěny i dílčí funkce vybavenosti, jako miniškolka, či zabezpečení seniorů. Tyto dvě skupiny obyvatel se vzájemně doplňují a vyplňují prázdný veřejný prostor přes den, kdy jsou obyvatelé v práci.

Jako u každé takové výstavby jsou klíčová parkovací stání. Je zřejmé, že možnost umístit tato stání na terénu je značně omezena. Proto řešíme podstatnou část parkování v suterenu. Je samozřejmě možné redukovat podzemní podlaží a garáže umístit do podlaží nadzemních ale je to ekonomicky propojený vztah, který je třeba prověřit. Viz toto schéma.