Soutěž_Janáčkovo kulturní centrum

Navržené řešení je především výsledkem snahy o rovnocenné spojení dvou základních požadavků. Vybudování koncertní síně se špičkovými akustickými parametry, která bude řešena bez kompromisů a dostavbu historického bloku, který bude přirozeně doplněn. Obě hodnoty by měly být ve vyváženém vztahu aby výsledné řešení působilo samozřejmě. Stavba koncertní síně musí být snadno čitelná a reprezentující zřetelně svůj význam. Naproti tomu dostavba historického bloku nemůže být uspokojivě zvládnuta přímým nasazením velkého monobloku.

Návrh se snaží tuto situaci řešit „vmáčknutím“ oblého objemu vlastního sálu do hmoty bloku, přičemž jsou na obou koncích dostavovaného bloku ponechány uliční fasády normální velikosti. Vztah oblého s rovným vytváří zároveň jakési nálevky, jejichž proporce odpovídá šířce sousedních ulic – např. Skrytá a Středová. Mezi hmotou sálu a dostavbou bloku tak vzniká vztah dům – ulice – dům, kdy náznaky začátků ulic přecházejí do vstupů a volného prostoru schodišťové dvorany koncertní síně.

Plynoucí oblost i pravidelný horizontální rytmus stavby mohou být dobrým vnějším partnerem hudbě, zvuku i hudebním nástrojům.