Soutěžní návrh

Tvar výdechu je vystavěn na půdorysu šestiúhelníku, který odvozuje pro navrženou konstrukci přiměřené velikosti konstrukčních prvků. Důležitým rozhodnutím pro celkový výraz je použití typových kompozitních profilů, které jsou transparentní pro radiofrekvence a nevyžadují odstínění pro možnost narušování provozu nedalekého vysílače.

Cílem návrhu bylo maximálně zjemnit definovanou hmotu výdechu, která v pevném tvaru působí stroze a disproporčně vůči svému okolí. Subtilnost lehce tvarované konstrukce a její částečná transparentnost nejlépe odpovídají, dle názoru autorů, funkci uzavření znečištěného vzduchu v zadaném průřezu.