Soutěž_The Great Egyptian Museum

ÚHEL POHLEDU

„Nepohrdej mnou ve srovnání s kamennými pyramidami; neboť nad ně vynikám o tolik, o kolik vyniká Zeus nad ostatními bohy. Tyčí bodali do jezera, bahno, které na tyči uvázlo, shromažďovali a cihly jím natírali a takovým způsobem mě postavili“. ( nápis na pyramidě Asychisa – Hérodotos, Historiai, II.136, 423 p.n.l. )

Za pomoci archeologie stává se historie – se svou předehrou v podobě prehistorie – pokračováním světa přírody, která oplývá mnoha živoucími druhy i přírodními úkazy. Každá tato entita přijala přirozený tvar, nejlépe odpovídající její existenci. Materiální kultura je pak převážně odpovědí na prostředí : je složena ze zařízení vytvořených proto, aby uspokojovala potřeby vyvolané klimatickými podmínkami.

Jsou okamžiky, kdy se člověk svým činem dotkne vesmírného řádu bytí. Pyramidy v Gize jsou jedním z uchovaných svědectví o takovém činu a od svého dokončení neustále symbolizují věčnou přítomnost egyptské civilizace.

Stavět nebo budovat v takovém sousedství objekt, který má pojmout do svého nitra odkaz minulosti, jak je odhalují archeologové a literární památky, je velkou výzvou.

Odpovědí soutěžního návrhu je partnerství

SYMBOLIKA ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU

„Když řeka stoupne a změní rovinu v moře, vyrůstá z vody mnoho lilií, kterým Egypťané říkají lótos“. ( Hérodotos, Historiai, II. 91 )

-Partnerství protikladů

-Partnerství v geometrii

-Partnerství světla a stínu

Tvary obrácených pyramid vrhají rozsáhlé stíny na plató, ze kterého vyrůstají. Úhel sklonu stěn nedovoluje slunečním paprskům přímý kontakt se stěnami. Paprsky zároveň napájejí sluneční kolektory na rozsáhlé ploše horní základny a filtrovány prosklenou střechou osvětlují vnitřní prostory objektů.

Partnerství symbolů

Obrácená pyramida a její kamenný obklad z místních materiálů odpovídá i tvaru stylizovaného lotosu, či papyru. V Egyptě je lotos vzpomínán v souvislosti se stvořením, které má svůj počátek ve vodě. Lotos vyjadřoval božskou sílu Nilu, který dává člověku obživu a je zárukou bytí.

Prostorový koncept

Koncept budovy je založen ne třech částečně podzemních podlažích tvořících rozsáhlé plató , které splývá v jižní části s přirozeným reliefem terénu. Z plata vyrůstají tři obrácené tématické pyramidy, doplněné čtvrtou – poloviční pyramidou, obsahující servisní a komerční zázemí, společně s možností specifických expozic a akcí.

Původní pískový důl je využit jako základ pro vytvoření „pyramidálního“ jezera, z jedné strany geometrizovaného tvarem plata – z druhé strany organicky kopírujícím tvar terénu.

Okolo jezera jsou rozvinuty tématické parky, přecházející jeden do druhého a volně navazující na základní plató stálých venkovních expozic. Návrh předpokládá rozsáhlé uplatnění drobných odpočinkových míst, kde návštěvník nalezne stín a vodu tryskající z pítek.