Novostavba rodinného vychází v podstatě z nepravidelného tvaru lichoběžníkového pozemku a z nezbytných odstupů od přilehlých komunikací a budov. Takto definovaný základní tvar budovy je dále modifikován dle orientace vjezdu a vstupu a rovněž dle možných výhledů a orientace ke světovým stranám. Vzniklý tvar budovy je tak spíše výtvarně-účelovou odpovědí na základní limity pozemku a jeho okolí a nesnaží se primárně o svébytnou architektonickou kompozici, přestože výsledná architektura domu je méně obvyklá.