Návrh vychází z lokální stabilizované struktury, ctí uliční čáry. Celkový objem je rozdělen do více členěné pravoúhlé hmoty, která zřetelně vymezuje dispozičně a prostorově ucelené objemy, plochy - zejména blok s kuchyní a jídelnou a blok obývacího pokoje. V patře je tento princip podpořen výraznějším oddělením bloku ložnice rodičů od ostatních pokojů formou „spojovacího krčku“. Hmoty domu svírají malý vnitřní dvorek, atrium, intimnější část venkovních prostor, která je zcela chráněná proti pohledům zvenčí. Prostor může sloužit jako rozšíření jídelny ven i jako „zkratka“ v letních měsících z obývacího pokoje na schodiště a ke vstupu a při podstatném otevření oken i jako rozšíření, „spojení“ všech prostor okolo.