Řadový dům je součástí šestidomí v konsolidované vilové čtvrti, památkové zóny „Vilová kolonie Ořechovka“ postavené v r.1920 podle návrhu arch. Hniličky. Návrh ponechává stavbu v původní podobě, včetně dvorní dostavby, která je pojata v hostorizující podobě, Návrh se poté soustředil na nalezení optimálního vnitřního uspořádání a zvětšení obytné plochy. Stavba je nově podsklepena a otevřena do zahrady anglickým dvorkem, který je volně spojen terasovými kamennými plochami s přízemím. Podlaží jsou spojena točitým schodištěm, které minimalizuje nároky na prostor.