Novostavba rodinného domu

Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a je výrazně rozdělen probíhající pěšinou na dvě části přibližně stejné velikosti. Část zatravněnou s ovocným sadem a část osázenou vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy.Koncept řešení hledal především optimální situování domu a jeho vztah k rozdílným kvalitám pozemku.

Projekt se snaží zapojit obě kvality pozemku tak, aby dům vytvořil jakýsi „ svorník „ obou hodnot – zahrady i lesa. Navržená stavba je přízemní bez podsklepení,( pouze s malým vinným sklípkem ) a je tvořena dvěma základními obdélníkovými hmotami sevřenými do tvaru „ L“, propojenými komunikačním koridorem, který se u pobytové části domu rozšiřuje do hospodářské místnosti.

Dům mírně klesá po svažitém terénu a snaží se výškové rozdíly zapojit do vnitřní dispozice, kdy se jednotlivé funkční plochy liší rozdílnou výškou podlah i světlou výškou místností. Pobytová část je umístěna na volném prostranství, orientována jihovýchodním směrem a doplněná venkovní dřevěnou terasou, která je z větší části kryta střechou. Ložnicová část využívá volného prostoru mezi vzrostlými stromy, nedaleko od okraje lesa.

Dům je tvořen kombinací dvou stavebních systému, jejichž použití odpovídá jednotlivým částem stavby. Konstrukce obou základních hmot je celodřevěná modřínová, s přiznanými konstrukčními prvky. Konstrukce propojovacího koridoru a části obytného prostoru je zděná s monolitickým stropem a inverzní izolací. Část stěn tvořících rámec krbu je rovněž monolitická, z pohledového betonu.

Grand Prix 2002 čestné uznání.