Celkové architektonické řešení domu je zachováno, přístavba je navržena v zadní části pozemku a v hlavním uličním pohledu se neprojevuje. Přístavba je dostavba replikou, navazuje na přízemní část domu zastřešenou plochou střechou a ve stejné šířce a výšce pokračuje podél hranice pozemku směrem do zahrady. Ukončení střechy je navrženo atikou, která kopíruje členění původní betonové balustrády. Na střeše vzniká prostorná pochozí terasa s povrchem z betonových dlaždic velkého formátu, přístupná z podkrovních prostor. Přístavba je omítaná ve stejném provedení jako stávající rodinný dům.