rekonstrukce historického domu

Dům s vnitřním dvorem, situovaný v řadové zástavbě Pařížské ulice, byl využíván jako kancelářská budova. Postaven byl r.1906 podle plánů arch.Jana Vejrycha. Návrh rekonstrukce hledal zejména základní dispoziční schema pro skloubení nároků dvou velkých ucelených pronajímatelných obchodních prostorů umístěných v přízemí, suterenu a v 1.patře a zbytku budovy ve vztahu k hlavnímu schodišti a výtahu a ve vztahu k nosné konstrukci domu. Přednost nakonec dostalo zachování stávajícího uspořádání s výtahem uprostřed vestibulu, které bylo patrně doplněno záhy po dokončení domu, jelikož na původní dokumentaci se neobjevuje. Abychom eliminovali toto poněkud násilné řešení, navrhli jsme celoprosklenou výtahovou šachtu umožňující průhled do oken dvora a na hlavní schodiště.

Architektonické řešení interieru rekonstruovaných prostor počítá se zachováním původního charakteru budovy i dalších drobných architektonických detailů. Nově vožené materiály a funkce jsou naopak kontrastní k historickému prostředí. Vysoká kvalita a řemeslné zpracování současných materiálů a jejich detailů se stává dobrým partnerem původnímu charakteru budovy.