novostavba rodinného domu

Pozemek s jižní orientací je velmi svažitý a úzký. Rodinný dům je umístěn v jeho střední části, v dostatečném odstupu od sousedů i lesa a navazuje na strukturu původních domů podél Tálinského rybníka, které rovněž místy „šplhají“ do svahu.

Základní koncepce je podřízena svahu, jižní orientaci a výhledům. Boční pohledy jsou ponechány téměř bez otvorů, což odpovídá charakteru úzké parcely.

Dům je přístupný po schodišti, které překonává převýšení cca tří podlaží mezi úrovní terénu u vstupu na pozemek a úrovní terasy u vstupu do rodinného domu. Schodiště je rozděleno mezipodestami na čtyři ramena. Garáž pro osobní automobil je rovněž umístěna ve spodní části pozemku a je zapuštěná do svahu.

Rodinný dům je navržen v kombinovaném konstrukčním systému. Přízemí, které je z větší části zapuštěné do svahu má obvodové stěny ze sendvičového ztraceného bednění ( KB bloky ) Patro je navrženo se zděnými obvodovými stěnami Porotherm, které jsou v místech prosklené jižní fasády kombinovány s dřevěnými sloupky. Vnitřní konstrukce stropu a střechy je celodřevěná, modřínová.

Založení stavby je na základových pasech a patkách. Viditelné materiály jsou klasické - pohledový a broušený beton, kovové žározinkové a nerezové prvky, dřevo ( modřín a Thermowood ), lomový nepravidelný kámen ( břidlice ) a velkoformátové sklo v dřevěných rámech.