novostavba

Základní myšlenkou je jisté uzavření stavby do sebe sama a využití terénního sklonu pro rozdělení stavby na jednopodlažní, hlavní obytnou část, nasazenou na rovinu vyšší části pozemku a spodní stavbu s garážemi a vstupní halou, navazující na nižší část terénu. Vzniká tak v podstatě jednopodlažní dům s plochou střechou, nasazený na betonovou „opěrnou“ stěnu spodní stavby. Dům má půdorys ve tvaru „U“, případně lze tvar tohoto půdorysu charakterizovat jako obdélníkový s vnitřním atriem, které je v jednom směru otevřeno do krajiny. Atrium bude doplněno vodní plochou, která v tomto prostoru zajistí v letním období příznivé klima a dále systémem látkového clonění proti slunci.

Plochá střecha je zatížena dlaždicemi tvořícími terasovou úpravu s vynechanými poli květníků, osazenými vegetací. Stavba tak působí i z nadhledu příjezdové komunikace jako celkově kompaktní a pohledová. Střecha se tak stává pátou fasádou.