Rekonstrukce, dostavba, interier

Celkový charakter rekonstrukce je veden snahou o zachování historické atmosféry, avšak bez násilné stylizace slohové formy tam, kde jednoznačně dochází k vložení nové funkce, kterou kancelářský provoz, se současnými nároky na techniku, bezesporu je. V takovém případě je voleno kontrastní řešení, které se jednoznačně vymezí a stane se spíše „partnerem „ historickému prostředí.

V budově Zastupitelského úřadu jsou prostory vybavené instalací dobového mobiliáře i většina kanceláří, která je vybavena současným typovým kancelářským nábytkem. Tyto kanceláře mají jak historickou atmosféru, kterou tvoří původní dveře, štuky, krby a další detaily a jednak čistě účelovou atmosféru - v dostavovaném 5.NP.

Dostavba na místě původního demolovaného objektu se vyrovnává s mnoha limity, souvisejícími s funkční vazbou na hlavní dům. Řešení používá klasickou proporci místních fasád, doplněnou o stylizovanou „bosáž“, tvořenou nerezovými lamelami, sjednocujícími poněkud nesourodé stavební otvory. Fasáda je obložena místním, běžně používaným kamenem.