Prvotním úkolem bylo nalézt především optimální situování domu ( vily ) na velkém pozemku, jeho orientaci k výhledům do krajiny a na město. Dům je osazen na hranu přirozeného terénního zlomu tak, aby jednotlivá podlaží navazovala na pozemek. Kamenná podnož tvoří oporu nadsazené hmotě pokojů, které jsou částečně vykonzolovány nad terasu a jsou rozdělené na dvě části. Terasa je vymezena relaxačním křídlem a obytným prostorem – obě části výrazně proskleny, umožňující letní otevření a plynulé procházení z exterieru do interieru. Z prostoru terasy je možné volně vstoupit na terén. Na pozemku je dále umístěn „altán“ a zázemí pro údržbu zahrady využívající rovněž svažitého terénu pro zakomponování do svahu. Vnitřní komunikace tvoří příjezdová cesta, doplněná o parkovací stání a komunikace hospodářská – od samostatného vjezdu v kamenném oplocení do oddělené části pozemku, sloužící jako zázemí péče o zahradu. Pěší komunikace se omezují na schodišťové propojení hlavní stavby s altánem.