Praha 4, Vídeňská 1084

Prostor schodiště tvoří hlavní vertikální i horizontální komunikační uzel v celé nové budově Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Ve snaze prosvětlit celý prostor horními světlíky je schodiště navrženo jako velmi odlehčená konstrukce, doplněná skleněnými podestami a zábradlím.

Schodnice jsou z ocelových plechů řezaných vodním paprskem do zalamovaného tvaru, doplněné stupnicemi z nerezového pororoštu. Pororošt je použit také jako výplň podest a části plochy u výtahů.

Hlavní podesta u výtahů je skleněná, uložená na prodlouženou konstrukci schodnic a příčných prvků stejného průřezu jako schodnice. Skla jsou potištěna protiskluzným grafickým rastrem.

Zábradlí tvoří průběžné svislé nerezové struny v rastru schodišťových stupňů, doplněné o nerezové madla a části tvořené skly. Struny jsou kotveny do konstrukce stavby a jsou vypnuty napínáky umístěnými na podlaze suterenu.