interier a prvky rekonstrukce

Interier byl koncipován jako nedílná součást rekonstrukce vily a je zaměřen především na výrazné vestavěné části : vstup, vnitřní atypické dveře, vyložení oken a parapetů, hlavní schodiště, venkovní terasa se schodištěm, kuchyně a důležité povrchy a materiály. Projekt byl dále doplněn o řadu soliterních předmětů jako je recepce, koupelnový nábytek a některé další prvky. Volný interier je převážně ponechán na výběru a rozhodnutí investora.

Snahou řešení bylo definovat přiměřený vztah mezi dobovým charakterem vily a potřebami nového majitele tak, aby projekt dokázal čerpat z obou hodnot. To znamená ctít jistou „ tradičnost „ a solidnost na jedné straně a zároveň nacházet dobré ekvivalenty pro architekturu těch částí, které mají novou funkci. Je zde uplatněn jak princip kontrastu ( novotvar terasy, recepce ) tak princip přiblížení, partnerství ( dveře, vyložení oken ). Tyto předměty nepřejímají nějaké dobové tvarosloví, nebo detail ale čerpají spíše z již osvědčených proporcí a tvarů, které jsou svobodně kombinovány.