pavilon B3 střed – centrální hala

Interier byl zpracován jako komplexní řešení prostoru ústřední haly, včetně návrhu a koordinace stavebních úprav, které jsou součástí celkového projektu stavby.

Základním konceptem řešení je vytvoření pevného řádu ( arkády, podloubí ), který lemuje protilehlé fasády haly a je pokračováním rytmu a charakteru stávajících sloupů a pilastrů. V takto vzniklých podloubích jsou integrovány základní funkce haly a rovněž nástup k jednotlivým výtahům.

Výrazným prvkem interieru je objekt lékárny, který jako jediný vystupuje z podloubí. Kruhový tvar i kontrast byly zvoleny jako optimální řešení pro značně objemnou stavbu, která se tak stává svébytnou částí prostoru a je spíše jakýmsi partnerem základní geometrii haly.

Součástí řešení jsou i obě zádveří, které obsahují drobné prodejny květin a tisku. Rovněž zde bylo použito podobného principu, založeného na uchování a modifikaci stávajícího charakteru výrazných sloupů s překlady.