Minimalizace stavebních zásahů a upozadění stávajícího prostoru šedým nátěrem vytváří druhý plán pro naši atypickou strukturu z borovicových prken.

Návštěvníky vítá klenutý tvar téměř zcela obepínající prostor bistra až k podhledu. Žebrování struktury se plynule přizpůsobuje možnostem interiéru, ohniska klenby dále hierarchizují jinak malý prostor.

.Prostor zlátne díky slunečním paprskům procházejícím parametrickou strukturou i díky umělému osvětlení. Důkladně umístěná bodová svítidla prostupují konstrukcí jako akupunkturní body.