Hala a konferenční sály

Realizace zahrnuje prostory vstupní haly a navazujích víceúčelových prostor s provozem baru s občerstvením a venkovní terasou, kanceláře ředitelství a konferenční sál. Projekt navazuje na výtvarně architektonické řešení parteru budovy – terenní úpravy a venkovní společenské plochy.

Řešení vychází z názoru, že vstupní hala i víceúčelové prostory jsou jedním společenským prostorem, který by měl být i jednotně řešen. Prostor je členěn několika výraznými prvky s náznakem symbolického významu – každý odpovídající jedné funkci.

Modrý blok s motivem vody, jako prvotního prostředí pro život a jeho struktury, vymezuje prostor baru včetně servisního zázemí. Barevně řešená plocha koberce je volně umístěná do čtverce mezi sloupy přesahující z haly do víceúčelových prostor a je určena pro čekající návštěvníky ústavu. Pro motiv je použito fotografické předlohy s motivem mikroskopické zvětšeniny buněk.

Žlutý blok ( servisní blok kanceláří ředitelství ) je vybaven vitrinou s výstavním systémem sloužícím pro prezentaci výsledků práce ústavu.

Výrazným prvkem je obklad kulatých betonových sloupů nerezovým tahokovem, který je v hale ukončen transparentní Barissolovou „hlavicí“ v podhledu, skrze kterou prochází umělé osvětlení.