rekonstrukce a interier

Rekonstrukce a interier jsou řešeny komplexně, včetně výrazných stavebních úprav. Architektonické řešení se snaží nalézt rovnováhu mezi stávajícím historickým charakterem prostředí ( dochovaném zejména v oknech a jejich ostění ) a novým interierem, který by měl být „partnerem“ v celkové atmosféře.

Byt je z převážné části řešen systémy vestavěného interieru včetně dveří, které jsou jejich neoddělitelnou součásti. Stavební úpravy jsou v těsné vazbě na tento interrier.