bytový dům

Pozemek byl charakteristický především výrazným sklonem k jihu s terénními zlomy a stávající neorenesanční stavbou, jejíž hodnota však byla minimální. Dominantou byl také mohutný vzrostlý Platan. Složité podmínky místa, snaha využít historickou stopu původního domu vystupující z novodobé uliční čáry a v neposlední řadě důsledná snaha o zachování platanu, kterému se dům vyhýbá, vedlo k unikátnímu řešení s rozmanitou vnitřní dispozicí a vztahem jednotlivých bytů k možnosti využít zahradu. Urbanistickou situaci okolních staveb lze charakterizovat jako rozbitou. Úkolem bylo také najít stavbě vhodnou identitu do tohoto prostředí. Návrh se snaží přijmout jak charakter klasického činžovního domu, tak drobnější měřítko původní neorenesanční stavby.

Dům a strom :

Pro celkovou koncepci bylo důležité a zásadní rozhodnutí o zachování a začlenění Platanu, které bylo vyhodnoceno jako reálné i pro danou lokalitu vhodné, neboť strom patří k vitálním druhům s kožovitými listy zvyšujícími výparem vlhkost prostředí a snižujícími zároveň teplotu ve svém okolí. Byly připraveny podrobné podmínky pro zásahy do kořenového systému, redukci koruny a strom byl průběžně sledován dendrologem.