výstavní stánek firmy

Barrisolový stánek vznikl přímo na základě zadání firmy CS Lyon Praha s.r.o.,která má pro tento materiál v České republice výhradní zastoupení a disponuje též atypickou výrobou a dodává tak kompletní servis.

Inspirací,alespoň na začátku byla příroda a její biologické tvary a struktury, poté nastupuje už použití nových technologií, modelace 3D v počítači a následné generování do 2D, které už bylo přímo podkladem pro výrobu.

Stánek by měl být multifunkční,rozebíratelný a použitelný na více akcích a jeho hlavním úkolem je demonstrovat široké možnosti použití tohoto materiálu – jak v exaktně rovných plochách ( což je použití nejrozšířenější, většinou jako podhled do koupelen a bazénů), tak hlavně v eleganci vytvoření zborcených ploch definovaných mimoběžnými liniemi i jistou mírou „překvapení“, vznikající vzájemným vyvážením všech sil působících ve vypnuté folii. Stánek dále prezentuje různorodost typů tohoto materiálu -transparent,mat a lesk.Na tento projekt jsou použity 2 barvy, bílá a zelená.

Stánek je 10 m dlouhý, 5 m široký a 6 m vysoký. Je tvořen subtilní lehkou ocelovou konstrukcí s příhradovými nosníky na kterých je osazeno vnitřní osvětlení.Materiál Barrisol je vypínán do typizovaných hliníkových profilů, jež jsou stejně jako u showroomu Scott použity atypicky. To znamená ,že jsou v některých liniích deformovány ve 3D. Podlaha je pro udržení celkové materálové čistoty složena z hliníkových plechů bez povrchové úpravy.