podhled kongresového sálu

Podhled kongrasového sálu je tvořen barrisolovou fólii, Typ perforovaný lesklý ( akustika ). Pomocná konstrukce podhledu je ocelová, připravená a dodaná zhotovitelem podhledu. ( obvyklý postup u tvarově složitých realizací z tohoto materiálu ) Konstrukce je kotvena k hlavním ocelovým nosníkům sálu. Ke konstrukci jsou následně upevněny hliníkové systémové profily pnutého podhledu. Geometrie podhledu ( žebra ) je koordinována s průběžnými profily osvětlení, s prvky požárních čidel, a s dalším vybavením sálu.

Samotný podhled vytváří svým zvlněním výřezy svislých ploch, které jsou využity pro osazení prvků osvětlení, a pro mřížky přirozeného požárního odvětrání. Mřířky jsou tvořeny nerezovým perforovaným plechem v nerezovém rámu.