Centrální instalace pro "Designblok" 2009

Barrisolová instalace vznikla na základě zadání firmy CS Lyon Praha pro akci Designblok 2009 , jako již druhá podobná realizace ústředního motivu pro tuto příležitost.

Instalace se snaží opět nalézt a otestovat jinou možnost použití materiálu Barissol ( tentokrát poprvé exterieru ), která by neznásilňovala jeho základní vlastnosti – schopnost vytvořit dokonalou rovinu i zaujmout vyvážený tvar vypnutím mezi zakřivenými liniemi.

Instalace je inspirována skupinou stromů, které se dotýkají korunami a „zastřešují“ tak určitý vymezený prostor. Dotyk Barissolových korun spojený v jednu konstrukci umožnil zároveň zajistit stabilitu objektu.

Instalace také prezentuje různorodost typů fólie –transparentní , matná i lesklá. Je 6 m vysoká a je tvořena subtilní ocelovou konstrukcí s příhradovými nosníky na kterých je osazeno vnitřní osvětlení.