studio pha autorem expozice pro "LASVIT VIA LUCIS" PRO MILAN DESIGN WEEK 2016, Palazzo Serbelloni

Návrh volně navazuje na intenzivní tvarosloví barokně-klasicistních prostor Paláce Serbollini, určených výhradně pro expozici svítidel společnosti LASVIT. Podstatným aspektem instalace je především potřeba zajistit individuální prostor jednotlivým, často objemným, světelným plastikám a technické řešení jejich nosného systému. Zvolená forma apsidy či niky, charakteristická doplněním, sochou, oltářem či jiným ústředním objektem, vymezuje jednotlivé prostory a stává se závěsnou konstrukcí zároveň. Jejich volné rozmístění po ploše sálu připomíná barokní bál, kde se jednotlivé tajemné postavy ozdobené vzácnými šperky pohybují po “tanečním parketu”, nezávazně se baví či se vzhlížejí ve velkoformátových ludvíkovských zrcadlech. Ocelová konstrukce opláštěna černým barrisolem je pojata jako “fullerovské” geodetické kupole. Ostře řezané plochy asociují příbuznost s tradicí českého broušeného skla, ale i kubistickým tvaroslovím, jehož návaznost na barokní principy je často artikulována.