Výstavní stánek pro Lasvit je koncipován jako lehká organická struktura s rafinovanou dispozicí a atraktivním vzhledem, lákající kolemjdoucí návštěvníky do svých útrob. Navíc je zde symbolická spojitost s tvaroslovím, charakteristickým pro fenomenálního tvůrce Zahu Hadid, která pro tuto firmu navrhla svítidlo, jež bylo hlavní vystavovanou novinkou na letošním Milánském salónu. Achitektura stánku byla vlastně její poctou. Orientace a dispozice výstavní expozice je navržena tak, aby bylo do ní možné vstoupit z kteréhokoliv směru a trasa návštěvníka graduje v centrální části, která je jako jediná obohacena o videomaping, jehož intenzita citlivě respektuje nastavenou světelnou hladinu jak jednotlivých vystavovaných svítidel, tak i celé výstavní expozice. Odkazuje též na scénografické pojetí prezentace a souzní s názvem „Laterna Magica“. Videomaping vnáší do architektury dynamiku a pohyb v citlivé formě. Lehkost, transparentnost a průhledy, to jsou hlavní atributy výstavní expozice Lasvit. Jsou zde jemně kombinovány dva materiály, které transparentnost podporují a velký objem odlehčují. Výstavní stánek má 400m2 a je vysoký 6m. Tvoří ho nosná ocelová konstrukce, opatřena bílým nátěrem, ve které je nezávisle integrována typizovaná „grandsaportová“ konstrukce pro zavěšení plastik. Stánek má půdorysně jednoduchý tvar a organický svět je schován až za rovnými stěnami fasády. Vše je potaženo jak v konvexních, tak i konkávních plochách strečovou látkou, která má dva charaktery. Dle důležitosti čistého pozadí pro plastiky je kombinován elastický „Tyl“ se strečovou tkaninou „Stretch 3D“ tak, aby v určitých partiích byly vnímány další plány expozice a tam kde je transparentnost nežádoucí naopak vyzní čisté a klidné plochy bílé tkaniny. Látka je pak na konstrukci uchycena systémem suchých zipů. Podlaha je dvojitá, konstrukce dřevěná, potaženo šedivým linoleem. Struktura umožňuje vznik prostorného zázemí, kde je instalována malá kuchyňka, ůložné prostory pro propagační materiály, el. rozvaděč a celý technický aparát pro videomaping a zvuk.