Studio / publikace

Architekt / Zastupitelský úřad České republiky Ottawa / 11 1998

(str. 52)