Studio / publikace

Architekt / Nástavba obytného domu / Nationale nederlanden building / 07 2001

(str. 40 – 43, 44)