Studio / publikace

Architekt / Soutěž na Egyptské muzeum / 09 2003

(str. 16)