bytový dům


Pozemek byl charakteristický především výrazným sklonem k jihu s terénními zlomy a stávající neorenesanční stavbou. Dominantou je také vzrostlý Platan. Urbanistickou situaci okolních staveb lze charakterizovat jako rozbitou. Úkolem bylo také najít stavbě vhodnou identitu do tohoto prostředí. Návrh se snaží přijmout jak charakter klasického činžovního domu, tak drobnější měřítko původní neorenesanční stavby, jejíž hmotu částečně svým objemem kopíruje.

Dům a strom : Pro celkovou koncepci bylo důležité a zásadní rozhodnutí o zachování a začlenění Platanu, které bylo vyhodnoceno jako reálné i pro danou lokalitu vhodné, neboť strom patří k vitálním druhům s kožovitými listy zvyšujícími výparem vlhkost prostředí a snižujícími zároveň teplotu ve svém okolí.